Teken In
Loading...
Korporatief 2017-06-09T15:18:44+00:00

ONS GESKIEDENIS

Kaap Agri het tot stand gekom toe ‘n paar boere in die Swartland besluit het om ghwano (voëlmis) vir bemesting gesamentlik aan te koop.  Dit het gelei tot die formele stigting van De Westelike Graanboeren Koöperatiewe Vereniging in 1912.  Oor die jare heen het die maatskappy met ‘n tak-en-silo netwerk in die Swarltand and Boland uitgebrei.  Van 1930 tot 1950 het verskeie ander koöperasies in buurdorpe en -gebiede ontstaan.  Hulle het almal basies dieselfde funksies as Wesgraan verrig.  In 1981 het die eerste groot samesmelting plaasgevind toe Wesgraan saamgesmelt het om WP (Koörperatief) Beperk te vorm.  Sedertdien het verdere amalgamasies met Drakenstein Vrugtekwekers en Wynland Koöperasie plaasgevind.

In 1995 is WP (Koöperatief) omskep in ‘n openbare maatskappy, WPK Landbou Beperk.  Dit was die eerste van die voormalige koöperasies wat van die koöperasie- na die maatskappyvorm omgeskakel het.  Intussen het Porterville Landboukoöperasie en Noord-Boland Koöperasie saamgesmelt om Boland Agri te vorm.  Die huidige Kaap Agri het ontstaan uit die samevoeging van WPK en Boland Agri in 2005.

Vandag sluit Kaap Agri se bedieningsgebied in die Swartland, Boland, Wynland, Overberg, Langkloof, Namakwaland, Oranjerivier, Sondagsriviervallei, Namibië en die gebiede tussenin, asook Limpopo, Mpumalanga en Gauteng.  Kaap Agri se bedieningsgebied is derhalwe Suider-Afrika.

DIREKSIE & BESTUUR

Hierdie afdeling word tans hersien en sal binnekort beskikbaar wees. Dankie vir u geduld.

FINANSIERING

Finansiering

Kaap Agri se finansieringsdienste bestaan uit twee divisies naamlik ‘n operasionele en ‘n administratiewe divisie om ‘n gefokusde dienslewering aan beide eksterne en interne kliënte te verseker.

‘n Wye reeks finansieringsprodukte is beskikbaar om aan kliënte se diverse behoeftes te voldoen. Die Bedryfsdivisie is die skakel tussen die kliënt en die finansieringsdienste afdeling vir alle kredietbehoeftes, bv. Aansoeke vir nuwe rekeninge, verhoging van kredietlimiete, rekeningnavrae ens.

Om vinnige toegang tot Kaap Agri se Finansieringsdienste te verseker is daar tans 12 streeks finansieringsdienste kantore naamlik; Ceres, Clanwilliam, Malmesbury, Marble Hall, Paarl, Patensie, Porterville, Springbok, Upington, Worcester en in Namibië, Mariental en Otjiwarongo.

Taalbeleid : Dokumentasie soos voorgeskryf deur die Nasionale Kredietwet, en wat by Kaap Agri in gebruik is, is tans in beide Afrikaans en Engels beskikbaar.

Nasionale Kredietreguleerder dokumentasie wat hieronder resorteer is:

  • Aansoekvorms vir ‘n kredietfasiliteit ooreenkoms
  • Standaard terme en Voorwaardes
  • Kwotasies en Termyne
  • Kredietvoorwaardes
  • Versoeke vir betaling en Seksie 129 dwangbevele
  • Maandstate

Rentekoers

Die prima bankkoers van Kaap Agri se bankiers vorm die basis vir die vasstelling van rentekoerse. Gedifferensieerde rentekoerse is van toepassing. Faktore soos bate en laste verhoudings, solvensie, betalingsgeskiedenis, en bedryfsrisiko’s sal oorweeg word. Kaap Agri behou egter die reg voor om rentekoerse na gelang van individuele omstandighede aan te pas.

Ons vertrou dat ons vir u tot diens kan wees.

Sort

FINANSIELE RESULTATE

AANDELEMARK

Vrywaring: Alle klagtes en probleme wat ondervind word met betrekking Kaap Agri aandele moet onder die aandag van die maatskappysekretaris gebring word by Kaap Agri Beperk, Posbus 22, Malmesbury, 7299 (Telefoonnommer 022 482 8002)

Aandelemark