Tuis 2017-05-15T22:17:44+00:00

WELKOM BY KAAP AGRI

Na meer as 100 jaar van betroubare dienslewering en die verskaffing van gehalte produkte aan die landbousektor, spog Kaap Agri vandag met ‘n uitgebreide voetspoor regoor Suid-Afrika en Namibië. Hoewel baie dinge oor die afgelope eeu verander het, bly een ding konstant – die manier waarop Kaap Agri besigheid doen.  Ons verstaan ons kliënte se behoeftes en streef daarna om persoonlike diens en ondersteuning te verleen, wat lewens verryk.

“By Kaap Agri is dit ons bestaansrede dat al ons belanghebbendes beter daaraan toe moet wees omdat ons bestaan…”
– Sean Walsh, Besturende Direkteur

DIE KAAP AGRI MAATSKAPPY PROFIEL

SIEN VOLLEDIGE PROFIEL

MARKTOE!

MARKtoe! is ons eie maandelikse produk- en leefstyltydskrif propvol hoë gehalte relevante inhoud. Van plaasstyl resepte tot omvattende artikels oor party van Suid-Afrika se gunstelingdorpe; wenke en selfdoen-gidse tot artikels oor die buitelewe, troeteldiere en alles tussenin.

Lees die nuutste uitgawe hier!

AANDELE VERHANDELING

KAAP AGRI BEPERK (Reg No 2011/113185/06)

Neem kennis dat die Raad van Direkteure van Kaap Agri Beperk ‘n dividend van 29.40 sent per aandeel verklaar het vir die halfjaarperiode wat geëindig het op 31 Maart 2017 vir betaling aan aandeelhouers wat op die rekorddatum as aandeelhouers geregistreer is.

Belangrike datums vir die betaling van die dividend word hieronder uiteengesit:

Laaste dag om cum dividend te verhandel : 12 Mei 2017

Verhandeling sonder dividend begin : 15 Mei 2017
Rekorddatum : 19 Mei 2017
Betaaldatum : 9 Junie 2017

Die aandeelregister sal gesluit wees vir die tydperk 19 Mei 2017 tot en met 29 Mei 2017.

Vir Tussentydse Resultate verwys na “Korporatief – Finansiële state”

Aandeelhouers word hiermee in kennis gestel dat Kaap Agri se Raad van direkteure die bestuur opdrag gegee het om voort te gaan met die maatskappy se notering op die hoofbord van die JSE. Aandeelhouers sal op hoogte gehou word van verwikkelinge in hierdie verband.

Die Raad van direkteure: Kaap Agri Beperk

Neem kennis dat die aandeleregister van Kaap Agri Beperk (Registrasienommer 2011/113185/06) gesluit sal wees vanaf 15:30 op 20 Januarie 2017 tot en met 16 Februarie 2017.

Belangrike datums:

Laaste dag om cum dividend te verhandel: 20 Januarie 2017
Verhandeling sonder dividend begin: 23 Januarie 2017
Rekorddatum om vir dividend te kwalifiseer: 27 Januarie 2017
Datum van betaling: 17 Februarie 2017
Rekorddatum om kennisgewing van AJV te ontvang: 13 Januarie 2017
Rekorddatum om deel te neem aan AJV en te stem: 03 Februarie 2017

KAAP AGRI BEPERK (Reg No 2011/113185/06)

Neem kennis dat die Raad van Direkteure van Kaap Agri Beperk ‘n finale dividend van 68 sent per aandeel verklaar het vir die periode wat geëindig het op 30 September 2016 vir betaling aan aandeelhouers wat op die rekorddatum as aandeelhouers geregistreer is.

Belangrike datums vir die betaling van die dividend word hieronder uiteengesit:

Laaste dag om cum dividend te verhandel : 20 Januarie 2017
Rekorddatum : 27 Januarie 2017
Betaaldatum : 17 Februarie 2017

Vir Resultate verwys na “Korporatief – Finansiële state”

KAAP AGRI BEPERK (REGISTRASIENOMMER 1995/000335/06)

Soos u bewus is, het die Registrateur van Sekuriteitsdienste van die Raad op Finansiële Dienste (RFD) gedurende Mei 2014 by wyse van ‘n voorlopige direktief aangedui dat die “oor-die-toonbank” verhandeling van aandele nie, na sy mening, voldoen aan die vereistes van die Wet op Finansiële Markte, 2012, (die Wet) nie.

Op die 11de Julie 2014 het die RFD ‘n direktief gepubliseer in terme waarvan aangedring word dat besighede wat “oor-die-toonbank” platforms bedryf, óf verhandeling moet staak, óf aansoek moet doen vir ‘n beurslisensie, óf aansoek moet doen vir vrystelling van sekere vereistes van die Wet. Tydelike vrystelling was aan Kaap Agri toegestaan en verval binnekort.

Teen hierdie agtergrond was Kaap Agri verplig om die wyse waarop verhandeling plaasvind te hersien, en is ‘n nuwe verhandelingstelsel ontwikkel wat op 26 Augustus 2015 in bedryf sal kom. Die nuwe wyse van verhandeling vereis dat bilaterale onderhandelings tussen Kopers en Verkopers plaasvind.

Aandeelhouers moet intussen kennis neem dat die nuwe bedryfsprosedure verskil van die vorige prosedure in die volgende opsig:

  • Kaap Agri sal beleggers voorsien van ‘n internet-gebaseerde stelsel waarop voornemende Kopers en Verkopers kan registreer om aandele te koop of te verkoop.
    Sodra voornemende Kopers en Verkopers ooreenstem oor die hoeveelheid aandele wat verkoop word, en die prys, sal hulle elk ‘n skriftelike
  • Verkoop van Aandele Ooreenkoms ontvang wat deur beide partye geteken moet word binne 48 uur. Kopers en Verkopers het die geleentheid om met mekaar te onderhandel en ‘n transaksie word slegs van krag sodra die genoemde dokument geteken is deur beide partye.
  • Die Koper moet die koopprys direk aan die Verkoper betaal, maar slegs nadat die Verkoper die oorspronklike aandeelsertifikaat en die aandele oordragvorm aan Kaap Agri besorg het.

Kaap Agri sal alles moontlik doen om u van ‘n vinnige en doeltreffende diens te voorsien. Partye tot die transaksie sal voorsien word van ‘n kontrak, gegenereer deur die stelsel, by wyse van epos of ander geskikte metode. Besonderhede van transaksies, aandeelpryse, en ‘n geskiedenisoorsig waarin vorige pryse aangedui word, sal soos in die verlede beskikbaar wees op die Kaap Agri webblad.

Ongelukkig sal Kopers en Verkopers aanvanklik ‘n kopie van die nuwe reëls moet onderteken voordat verhandeling kan plaasvind. Neem kennis dat die aandele wat tans te koop aangebied word, en alle aanbiedinge (bids and offers) gekanselleer sal word op die 25ste Augustus ten einde die nuwe stelsel te implimenteer.

‘n Kopie van die reëls sal beskikbaar wees op die webblad vanaf die 21ste Augustus 2015, of kan verkry word vanaf Lizelle Bleeker by 022 931 8200. Alle navrae met betrekking tot die prosedure kan gerig word aan Lizelle.

Reinhard Kostens
Maatskappysekretaris

Please note that a temporary exemption from the requirements to be licensed as an exchange was granted by the Registrar, until 31 August 2015, subject to certain conditions. Over-the-counter trading will therefor continue as in the past.
In the course of the following weeks certain changes to the share trading model will be implemented to place the Kaap Agri infrastructure outside of the ambit of an “exchange”, with minimum inconvenience to purchasers and sellers.

We will advise shareholders timeously of the proposed changes.

Geliewe kennis te neem dat die tydelike vrystelling van die vereiste om in terme van die Wet op Finansiële Markte as ‘n Beurs gelisensieër te wees, wat verleen is aan Kaap Agri deur die Registrateur van Finansiële Dienste, verval op 30 Mei 2015.
Kaap Agri het ‘n nuwe stel gewysigde verhandelingsprosedures voorgelê aan die Registrateur, met die bedoeling om te verseker dat die verhandelingsprosedures nie binne die definisie van ‘n “Beurs” val nie. Daar word gewag op die Regstrateur se kommentaar.

Aandeelhouers moet kennis neem dat enige toekomstige verhandelingsprosedure (na 30 Mei 2015) onderhandelinge en direkte transaksies tussen kopers en verkopers sal behels, met administratiewe bystand deur Kaap Agri. In hierdie verband sal Kaap Agri sy bes doen om kopers en verkopers te ondersteun en hulle in staat te stel om aandele te verhandel.

Geliewe te let dat die Raad van direkteure van Kaap Agri Beperk besluit het om die maatskappy se verhandelingstelsel en prosedures te verander sodat dit nie as ‘n “Beurs” in terme van die bepalings van die Wet op Finansiële Markte, 2012 gedefinieer word nie.
‘n Nuwe stel reëls en prosedures is ontwikkel en voorgelê aan die Raad van Finansiële Dienste. Daar word gewag op hulle kommentaar.

Aandeleverhandeling

KLIëNTEDIENS

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel” – Maya Angelou

STUUR U NAVRAAG