Teken In
BGSEB 2016-11-26T13:33:45+00:00

BREË-GEBASEERDE SWART EKONOMIESE BEMAGTIGING

BGSEB

Die Groep huldig die mening dat BGSEB ‘n sosiale, politieke en ekonomiese noodsaaklikheid is. Kaap Agri se BGSEB status word volgens die kriteria van die AgriBEE telkaart gemeet soos deur die Departement van Handel en Nywerheid vasgestel.

Volgens die mees onlangse verifiëring van Kaap Agri se BGSEB status wat gedurende Februarie 2016 gedoen is, het Kaap Agri ‘n telling van 75.12 behaal en sodoende sy bydraer status tot vlak 3 verhoog.

Wat eienaarskap belang betref is Kaap Agri se direkte swart aandeelhouding tans meer as 25%.

Kennis moet geneem word van die feit dat die Goeiepraktykskodes tans deur die Departement van Handel en Nywerheid aangepas word, en wanneer dit in werking tree, sal die wyse waarop die Groep se BGSEB status bereken word aansienlik verander. Indien hierdie veranderinge voor die einde van September 2016 in werking sou tree, gaan dit ‘n beduidende invloed op Kaap Agri BGSEB status hê wanneer die volgende verifiëring met betrekking tot die huidige finansiële jaar, gedoen word

We see transformation as an opportunity for continued growth and development

LAAI ONS NUUTSTE TELKAART HIER AF